O projekcie

Towarzystwo Miłośników Wiśnicza zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w dwunastu cyklicznych spotkaniach (edycja 2023) ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki dotyczących Nowego Wiśnicza. Wykłady adresowane są w szczególności do młodzieży oraz osób pragnących poszerzyć swą wiedzę na temat Wiśnicza i regionu. Prelegenci to osoby, które dysponują różnorodną bogatą wiedzą na tematy związane z Wiśniczem. Są to m.in. historycy, znawcy sztuki, architektury, muzealnicy, pasjonaci. Wykładom będą towarzyszyć prezentacje multimedialne dotyczące poszczególnych tematów.

Spotkania odbywają się w Sali Widowiskowej MOK (dawne kino „Szreniawa”). Po prelekcjach każdy może wziąć udział w panelu dyskusyjnym, gdzie będzie można zadać pytania prowadzącemu.

Organizatorzy

Organizatorem spotkań jest Towarzystwo Miłośników Wiśnicza - Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Zadanie realizowane jest pod patronatami:

  • Starosty Bocheńskiego - Adama Korty współfinansowane przez Powiat Bocheński w ramach projektu w zakresie zwiększania dostępu mieszkańców powiatu do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, realizowanych przez podmioty lokalne.
  • Burmistrza Nowego Wiśnicza - Małgorzaty Więckowskiej współfinansowane przez Gminę Nowy Wiśnicz w ramach projektu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Miejsca spotkań

Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu
(dawne kino "Szreniawa"), Rynek 38 oraz aula Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu

Harmonogram terminy i relacja ze spotkań - edycja 2023