Serdecznie zapraszamy na

XIII Bieg Kmitów

10 czerwca 2017 roku
w Nowym Wiśniczu

Biuro zawodów
Szkoła w Wiśniczu, ul. Kościelna 2

Program zawodów

8:00 - 11:30 | Odbiór pakietów startowych

10:00 | Otwarcie zawodów

10:30 - 12:00 | Bieg Dzieci i Młodzieży oraz Bieg Rodzinny

12:30 | Bieg Główny - 10 km

14:30 | Dekoracja zawodników

Organizacja ruchu

Jednocześnie informujemy, że w związku z imprezą nastąpią utrudnienia w ruchu. Poniżej przedstawiamy mapy z opisem:

BIEG GŁÓWNY

10.06.2017

12.00 - 15.00

Bieg Dzieci i Młodzieży

10.06.2017

10.00 - 12.00

Trasa Biegu Głównego

Trasa biegu prowadzić będzie po malowniczych terenach pogórza wiśnickiego w okolicach Zamku w Wiśniczu i innych pięknych zabytków takich jak Muzeum pamiątek po Janie Matejce "Koryznówka", zabytkowego kościoła w Starym Wiśniczu, dawnego klasztoru Karmelitów Bosych (obecnie zakład karny) oraz pięknego XVII wiecznego rynku w Nowym Wiśniczu.

Patronat Honorowy

Imprezę Wspierają

Partronat Medialny

Organizatorzy

Organizatorem XIII Biegu Kmitów jest Towarzystwo Miłośników Wiśnicza - Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej Oddział Nowy Wiśnicz.

XIII Bieg Kmitów to impreza mająca na celu popularyzację biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji, upowszechnianie ochrony i promocję zdrowia, krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności, rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup wiekowych i zawodowych oraz promocję Gminy Nowy Wiśnicz i Powiatu Bocheńskiego.

Kategorie Biegu Głównego - 10 km

Mężczyźni:

 • M16 mężczyźni 16 - 19 lat
 • M20 mężczyźni 20 - 39 lat
 • M40 mężczyźni 40 - 59 lat
 • M60 mężczyźni 60+

Kobiety:

 • K16 kobiety 16 - 19 lat
 • K20 kobiety 20 - 39 lat
 • K40 kobiety 40 - 59 lat
 • K60 kobiety 60+

Kategorie Biegu Dzieci i Młodzieży

 • bieg-1-dziewczeta-III-klasa SP
 • bieg-2-chlopcy-III-klasa SP
 • bieg-3-dziewczeta-IV-klasa SP
 • bieg-4-chlopcy-IV-klasa SP
 • bieg-5-dziewczeta-V-klasa SP
 • bieg-6-chlopcy-V-klasa SP
 • bieg-7-dziewczeta-VI-klasa SP
 • bieg-8-chlopcy-VI-klasa SP
 • bieg-9-dziewczeta-Gimnazjum
 • bieg-10-chlopcy-Gimnazjum

Bieg Rodzinny

Organizator planuje przeprowadzić tzw. Bieg Rodzinny. Zapisy do biegu dla rodzin bezpośrednio przed zawodami w biurze zawodów ul. Kościelna 1 (stara szkoła) do godziny 10.00.

Trasa Biegu Dzieci i Młodzieży i Biegu Rodzinnego

Trasa biegu wytyczona zostanie w centrum Nowego Wiśnicza w okolicach kościoła i szkoły. 

 

Czy są opłaty startowe?

Zawodnicy uczestniczący w biegach młodzieżowych biegają dla rozrywki. Zawodnicy biorący udział w Biegu Głównym - 10 km wnoszą darowiznę na TMW do dnia 26.05.2017 w wysokości 25 zł.

Uczestnictwo

 • Do startu w Biegu Głównym - 10 km dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 - ty rok życia i podpiszą stosowne oświadczenia.
 • Zawodnicy w Biegu Dzieci i Młodzieży muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu i pozostawać pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych w czasie całego wydarzenia.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oraz pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie, zapoznał się z regulaminem zawodów, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu imprezy. Podczas weryfikacji zawodnicy zobowiązani są okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia.
 • Zawody odbędą się w ograniczonym ruchu ulicznym, jednak każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas imprezy.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
 • Uczestników imprezy obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

Nagrody

W Biegu Dzieci i Młodzieży w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca.

W Biegu Głównym - 10 km
OPEN mężczyźni i kobiety:

 • I miejsce 700 zł, puchar, dyplom
 • II miejsce 500 zł, puchar, dyplom
 • III miejsce 300 zł, puchar, dyplom

Kategorie wiekowe mężczyźni i kobiety:

 • I miejsce 200 zł, dyplom
 • II miejsce 100 zł, dyplom
 • III miejsce 50 zł, dyplom

Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie biorą udziału w dekoracji w kategoriach wiekowych.

Plakaty

Biegi dla Dzieci i Młodzieży
Bieg Główny 10 km