Wyniki

 

XIV Bieg Kmitów

9 czerwca 2018 roku
w Nowym Wiśniczu

Program zawodów

 • Odbiór pakietów startowych:
  8:00 - 10:00 | Biegi Dzieci i Młodzieży oraz Bieg Rodzinny
  8:00 - 11:30 | Nordic Walking
  8:00 - 12:00 | Bieg Główny 10 km
 • 10:00 |Otwarcie zawodów
 • 10:15 – 12:00 | Biegi Dzieci i Młodzieży oraz Bieg Rodzinny
 • 12:15 | Start do Nordic Walking
 • 12:30 | Start Biegu Głównego 10 km
 • Około godz. 14:30 | Dekoracja zwycięzców

Trasy

Trasy biegów, podobnie jak w roku ubiegłym prowadzić będą po malowniczych terenach pogórza wiśnickiego w okolicach Zamku w Wiśniczu i innych pięknych zabytków takich jak Muzeum pamiątek po Janie Matejce "Koryznówka", zabytkowego kościoła w Starym Wiśniczu, dawnego klasztoru Karmelitów Bosych (obecnie zakład karny) oraz pięknego XVII wiecznego rynku w Nowym Wiśniczu.

Trasa Biegu Głównego 10 km

Trasa Nordic Walking

Trasa Biegu Dzieci i Młodzieży i Biegu Rodzinnego

Patronat Honorowy

Imprezę wspierają

Partronat medialny

Organizatorzy

Organizatorem XIV Biegu Kmitów w roku 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości jest Towarzystwo Miłośników Wiśnicza - Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej Oddział Nowy Wiśnicz.

XIV Bieg Kmitów to impreza sportowa popularyzująca biegi masowe, jako najprostszą formę rekreacji, upowszechniająca ochronę i promocję zdrowia poprzez sport, wpływającą na krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności, rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup wiekowych i zawodowych oraz promocję Gminy Nowy Wiśnicz i Powiatu Bocheńskiego. Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Nowy Wiśnicz i Powiatu Bocheńskiego.

 

Film z ubiegłorocznej edycji Biegu Kmitów zrealizowany przez DroneView Damian Marszałek

Kategorie Biegu Głównego - 10 km

Mężczyźni:

 • M20 mężczyźni 16 - 29 lat
 • M30 mężczyźni 30 - 39 lat
 • M40 mężczyźni 40 - 49 lat
 • M50 mężczyźni 50+

Kobiety:

 • K20 kobiety 16 - 29 lat
 • K30 kobiety 30 - 39 lat
 • K40 kobiety 40 - 49 lat
 • K50 kobiety 50+

Zgłoszenia do Biegu Głównego 10 km należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=407 lub w dniu zawodów w biurze zawodów najpóźniej do godziny 12:00. Limit zgłoszeń 200 osób.

Kategorie Biegu Dzieci i Młodzieży

 • bieg-1-dziewczęta-III-klasa
 • bieg-2-chłopcy-III-klasa
 • bieg-3-dziewczęta-IV-klasa
 • bieg-4-chłopcy-IV-klasa
 • bieg-5-dziewczęta-V-klasa
 • bieg-6-chłopcy-V-klasa
 • bieg-7-dziewczęta-VI-klasa
 • bieg-8-chłopcy-VI-klasa
 • bieg-9-dziewczęta-gimnazjum
 • bieg-10-chłopcy-gimnazjum

Zgłoszenia do Biegów Dzieci i Młodzieży należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=406 lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów najpóźniej do godziny 10:00. Limit zgłoszeń 200 osób.

Wymagana również pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego - dostępna do pobrania poniżej. Prosimy o jej wypełnienie i dostarczenie w dniu zawodów.

Bieg Rodzinny

Zgłoszenia do Biegu Rodzinnego należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=409 lub w dniu zawodów w biurze zawodów najpóźniej do godziny 10:00. Limit zgłoszeń 20 rodzin.

Nordic Walking

Zgłoszenia do Nordic Walking należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=408 lub w dniu zawodów w biurze zawodów najpóźniej do godziny 11:30. Limit zgłoszeń 50 osób.

Nagrody

 • W Biegu Dzieci i Młodzieży w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca.
 • W Biegu Głównym - 10 km
  W kategorii OPEN mężczyźni i kobiety przewidziane są nagrody bony sportowe o wartości:
  I miejsce 600 zł, puchar, dyplom
  II miejsce 400 zł, puchar, dyplom
  III miejsce 300 zł, puchar, dyplom
  W kategoriach wiekowych mężczyźni i kobiety przewidziane są nagrody bony sportowe o wartości:
  I miejsce 150 zł, dyplom
  II miejsce 100 zł, dyplom
  III miejsce 50 zł, dyplom
  Organizatorzy przewidują również specjalna nagrodę dla najlepszego biegacza i biegaczki z gminy Nowy Wiśnicz!
  Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie biorą udziału w dekoracji w kategoriach wiekowych!
 • Wśród uczestników Nordic Walking wręczonych zostanie 10 bonów o wartości 50 zł oraz puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika.
 • Wśród uczestników Biegu Rodzinnego wręczonych zostanie 10 bonów o wartości 50 zł.

Uczestnictwo

 • Do startu w Biegu Głównym - 10 km dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 - ty rok życia i podpiszą stosowne oświadczenia.
 • Zawodnicy w Biegu Dzieci i Młodzieży muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu i pozostawać pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych w czasie całego wydarzenia.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oraz pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie, zapoznał się z regulaminem zawodów, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu imprezy. Podczas weryfikacji zawodnicy zobowiązani są okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia.
 • Zawody odbędą się w ograniczonym ruchu ulicznym, jednak każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas imprezy.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
 • Uczestników imprezy obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.