Towarzystwo Miłośników Wiśnicza
Oddział Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Celem działalności towarzystwa jest m.in. podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kulturalnego, gospodarczego i turystycznego Ziemi Wiśnickiej, zaznajamianie społeczeństwa z jej historią oraz dorobkiem kulturalnym i gospodarczym, pobudzanie społeczeństwa do działań w duchu patriotyzmu oraz ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków kulturowych.

Herb Bochniacy

Znajdź nas na facebook'u

Kartka z kalendarza – był taki dzień

W dniu dzisiejszym, nie obchodzimy żadnej rocznicy z historii Wiśnicza...

Archiwalne Wiadomości Wiśnickie

Stare wydania Wiadomości Wiśnickich

Dawne kartki z Wiśnicza

Wiśnicz jakiego nie znamy