Wystawy

Rok 1960 | Fotografia zabytków Nowego Wiśnicza

O pierwszej wystawie zorganizowanej przez TMW informuje protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 18 maja 1960 r.: „Przewodniczący Podsekcji Kulturalno – oświatowej p. Kasprzyk Walerian, złożył sprawozdanie z dotychczasowej działalności Podsekcji, z którego wynika, że sporządzono zdjęcia niektórych ważniejszych objektów Wiśnicza Nowego, które zostały umieszczone w oszklonej gablocie pod ratuszem”.

Rok 1985 | 150 rocznica śmierci poety Kazimierza Brodzińskiego

Towarzystwo przygotowało zestawy zdjęć ilustrujących życie i twórczość poety z Królówki. Zostały one przekazane do szkół noszących jego imię: I LO w Tarnowie, Szkoła Podstawowa w Boczni oraz do Domu Kultury w Królówce.

Rok 1995 | Wystawa malarstwa Eugeniusza Molskiego

molski-tmw27 maja 1995r. otwarto wystawę prac Eugeniusza Molskiego nauczyciela Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu.

Rok 1995 | Wystawa malarstwa Adama Faglio

9 września 1995 roku otwarto wystawę prac malarstwa wiśniczanina Adama Faglio.

Rok 1998 | Parki krajobrazowe

24 – 29 marca 1998 roku – wystawa zatytułowana: „Parki krajobrazowe województwa tarnowskiego”

Rok 2000 | Wystawy malarskie absolwentów PLSP

17 czerwca 2000 r. – otwarcie wystawy Roberta Rumiana
27 października 2000 r. – otwarcie wystawy plastycznej Moniki Machno     

Rok 2001 | Katyń – walka o prawdę

15 września do 12 października 2001 – wystawa Katyń – walka o prawdę. Wystawa zorganizowana wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział Krakowski.

Stworzono wówczas pierwszą listę mieszkańców Nowego Wiśnicza, którzy zostali rozstrzelani w obozach byłego ZSRR Wystawa cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Członkowie TMW przez cały okres wystawy społecznie pełnili dyżury 

Rok 2000 - aktualnie | Śpiewniki

Śpiewniki Towarzystwa Miłośników WiśniczaOd 2000 roku pod przewodnictwem Stanisława Domańskiego przy TMW działa Grupa Wokalna. Członkowie grupy zbierają i opracowują pieśni z różnych okresów historycznych, są to pieśni również mało znane i rzadko wykonywane. Pieśni zebrane w okolicznościowych śpiewnikach stanowią oprawę muzyczną dla uroczystości organizowanych przez TMW. Śpiewniki rozdawane i wspólnie z publicznością wykonujemy zebrane w nich pieśni.

Śpiewniki zawierają teksty lokalnych przyśpiewek i piosenek. W roku 2005 i 2006 Grupa Wokalna przygotowała „Kolędę Wiśnicką”, którą przedstawiła na spotkaniach opłatkowych TMW. W 2005 r. Grupa dwukrotnie wystawiła „Kolędę Wiśnicką” w Bochni w Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz dla „Bocheńskich Emerytów i Rencistów”.

Zobacz więcej o Grupie Wokalnej...

 

Rok 1966 | Wystawa malarstwa

W dniu 12 czerwca 1966 r. dla uczczenia 350 rocznicy nadania praw miejskich Wiśniczowi w sali rycerskiej wiśnickiego zamku otwarto wystawę obrazów. Wystawiono prace: Stanisława Klimowskiego, Jana Stasiniewicza, Mariana Rojka, Józefa Drożdża i Stefana Tomaszewskiego. Koszty urządzenia ekspozycji pokrył zarząd Kasy Spółdzielczej z inicjatywy kierownika Mieczysława Węgrzynka. Otwarcie wystawy miało bardzo uroczysty charakter – uczestniczyli w nim między innymi Józef Łoś – zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie i poseł na Sejm Mieczysław Hebda. 

Rok 1985 | Wiśnicz w starej fotografii

W budynku, w którym obecnie mieści się Poczta Polska w 1985 r. zorganizowana została wystawa Wiśnicz w starej fotografii. Inicjatorami i wykonawcami wystawy byli Stanisław Domański, Stanisław Gaworczyk i Mariusz Sadza. Ekspozycja cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem i była pokazywana również w Bochni, Tarnowie i Ostrowcu Świętokrzyskim.

wisnicz-stara-fotografia2-tmw

wisnicz-stara-fotografia-tmw

Po trzynastu latach w maju 1998 r. wystawę pokazano ponownie w Nowym Wiśniczu.

Rok 2004 | Polacy na Syberii

18 kwietnia 2004 do 16 maja 2004 r. – wystawa Polacy na Syberii. Najwięcej pracy w zorganizowanie wystawy włożył Zbigniew Maliszewski. Członkowie TMW przez cały okres ekspozycji społecznie pełnili dyżury. Wystawę odwiedziło blisko 800 osób.

Wystawa pt. "Polacy na Syberii"

Rok 2015 | Wystawa pt. "Na legionowym szlaku

Wystawa "Na legionowym szlaku"27 maja 2015r. w Domu Parafialnym w Nowym Wiśniczu otwarto wystawę pt. “Na legionowym szlaku”.  Wystawę zorganizowało Towarzystwo Miłośników Wiśnicza - Oddział Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej wraz z Burmistrzem Nowego Wiśnicza i Parafią w Nowym Wiśniczu.

Ekspozycja to próba przedstawienia wielkiego udziału mieszkańców Bochni i Ziemi Bocheńskiej w legionach polskich Józefa Piłsudskiego, których celem było odzyskanie niepodległości Polski. Ekspozycję na 28 drukowanych w kolorze planszach przygotowali Stanisław Kobiela i Stanisław Mróz ze SBiMZB. Zgromadzono na nich nazwiska ponad 150 legionistów z różnych miejscowości ówczesnego powiatu bocheńskiego. Przedstawiono miejsca, w których walczyli, ginęli, odnosili rany i zdobywali najwyższe odznaczenia bojowe. Wystawa była czynna do 7 czerwca 2015 r. w Domu Parafialnym przy ul. ks. Białki 1 w Nowym Wiśniczu.

Zobacz więcej...