Wyniki

Jubileuszowy
XV Bieg Kmitów

5 października 2019 roku
Stadion Sportowy WKS Szreniawa
w Nowym Wiśniczu

Program zawodów

 • Odbiór pakietów startowych:
  Biegi młodzieżowe i rodzinne 8:00 - 10:00
  Nordic Walking 8:00 - 11:30
  Bieg Główny 8:00 - 12:00
 • Otwarcie zawodów – godz. 10:00
 • 10:15 – 12:00 biegi w kategoriach młodzieżowych oraz Bieg Rodzinny
 • 12:30 start Biegu Głównego i Nordic Walking
 • Około godz. 14:30 dekoracja biegów

Trasy

Trasy biegów, podobnie jak w roku ubiegłym prowadzić będą po malowniczych terenach pogórza wiśnickiego w okolicach Zamku w Wiśniczu i innych pięknych zabytków takich jak Muzeum pamiątek po Janie Matejce "Koryznówka", zabytkowego kościoła w Starym Wiśniczu, dawnego klasztoru Karmelitów Bosych (obecnie zakład karny) oraz pięknego XVII wiecznego rynku w Nowym Wiśniczu.

Trasa Biegu Głównego 10 km

 • Start Stadion Sportowy WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz
 • Wybiegniecie ze stadionu na ul. Podzamcze (230m)
 • następnie ul. Podzamcze w kierunku StaregoWiśnicza Szkoła Podstawowa (1300m)
 • Stary Wiśnicz szkoła skręt w prawo w kierunku Zagrody (1730m).
 • Zagrody w stronę Zamku Kmitów i Lubomirskich (1060m)
 • ulicą Trasa Zamkowa w dół do drogi Nowy Wiśnicz – Stary Wiśnicz (580m)
 • następnie wybieg na kolejna pętle - w kierunku Starego Wiśnicza (850m).
 • Stary Wiśnicz szkoła skręt w prawo w kierunku Zagrody (1730m)
 • Zagrody w stronę Zamku Kmitów i Lubomirskich (1060m)
 • ulicą Stanisława Lubomirskiego w dół do skrzyżowania (380m)
 • ulicą podzamcze do stadionu (350m)
 • od ul. Podzamcze wbiegnięcie na stadion i do mety (450m)

Trasa Nordic Walking

Trasa Biegu Dzieci i Młodzieży i Biegu Rodzinnego

Dzieci i młodzież biegać będą po terenie Stadionu Sportowego WKS Szreniawa w Wiśniczu.

Patronat Honorowy

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Nowy Wiśnicz i Powiatu Bocheńskiego

Imprezę wspierają

Partronat medialny

Organizatorzy

Organizatorem Jubileuszowego XV Biegu Kmitów jest Towarzystwo Miłośników Wiśnicza - Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej Oddział Nowy Wiśnicz.

XV Bieg Kmitów to impreza sportowa popularyzująca biegi masowe, jako najprostszą formę rekreacji, upowszechniająca ochronę i promocję zdrowia poprzez sport, wpływającą na krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności, rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup wiekowych i zawodowych oraz promocję Gminy Nowy Wiśnicz i Powiatu Bocheńskiego. Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Nowy Wiśnicz i Powiatu Bocheńskiego.


Film z ubiegłorocznej edycji Biegu Kmitów zrealizowany przez DroneView Damian Marszałek

Kategorie Biegu Głównego - 10 km

 • Mężczyźni:
  M10 mężczyźni 16 - 19 lat
  M20 mężczyźni 20 - 29 lat
  M30 mężczyźni 30 - 39 lat
  M40 mężczyźni 40 - 49 lat
  M50 mężczyźni 50+
 • Kobiety:
  K10 kobiety 16 - 19 lat
  K20 kobiety 20 - 29 lat
  K30 kobiety 30 - 39 lat
  K40 kobiety 40 – 49 lat
  K50 kobiety 50+

Zgłoszenia do Biegu Głównego 10 km należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=643 lub w dniu zawodów w biurze zawodów najpóźniej do godziny 12:00. Limit zgłoszeń 200 osób.

Kategorie Biegu Dzieci i Młodzieży

 • bieg-1-dziewczynki rocznik 2010 i młodsi
 • bieg-2-chłopcy rocznik 2010 i młodsi
 • bieg-3-dziewczeta-2008- 2009
 • bieg-4-chlopcy- 2008-2009
 • bieg-5-dziewczeta-2006- 2007
 • bieg-6-chlopcy-2006-2007
 • bieg-7-dziewczeta-2004-2005
 • bieg-8-chlopcy-2004-2005
 • bieg-9-dziewczeta-2002-2003
 • bieg-10-chlopcy-2002-2003

Zgłoszenia do Biegów Dzieci i Młodzieży należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=645 lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów najpóźniej do godziny 10:00. Limit zgłoszeń 200 osób.

Wymagana również pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego - dostępna do pobrania poniżej. Prosimy o jej wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie w dniu zawodów !!!

Bieg Rodzinny

Zgłoszenia do Biegu Rodzinnego należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=644 lub w dniu zawodów w biurze zawodów najpóźniej do godziny 10:00. Limit zgłoszeń 50 rodzin.

Nordic Walking

Zgłoszenia do Nordic Walking należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=646 lub w dniu zawodów w biurze zawodów najpóźniej do godziny 11:30. Limit zgłoszeń 50 osób.

Nagrody

 • W Biegu Dzieci i Młodzieży w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca.
 • W Biegu Głównym - 10 km
  W kategorii OPEN mężczyźni i kobiety przewidziane są nagrody bony sportowe o wartości:
  I miejsce 600 zł, puchar, dyplom
  II miejsce 400 zł, puchar, dyplom
  III miejsce 300 zł, puchar, dyplom
  W kategoriach wiekowych mężczyźni i kobiety przewidziane są nagrody bony sportowe o wartości:
  I miejsce 150 zł, dyplom
  II miejsce 100 zł, dyplom
  III miejsce 50 zł, dyplom
  Organizatorzy przewidują również specjalna nagrodę dla najlepszego biegacza i biegaczki z gminy Nowy Wiśnicz!
  Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie biorą udziału w dekoracji w kategoriach wiekowych!
 • Wśród uczestników Nordic Walking wręczonych zostanie 10 bonów o wartości 50 zł oraz puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika.
 • Wśród uczestników Biegu Rodzinnego wręczonych zostanie 10 bonów o wartości 50 zł.

Uczestnictwo

 • Do startu w Biegu Głównym - 10 km dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 - ty rok życia i podpiszą stosowne oświadczenia.
 • Zawodnicy w Biegu Dzieci i Młodzieży muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu i pozostawać pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych w czasie całego wydarzenia.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oraz pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie, zapoznał się z regulaminem zawodów, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu imprezy. Podczas weryfikacji zawodnicy zobowiązani są okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia.
 • Zawody odbędą się w ograniczonym ruchu ulicznym, jednak każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas imprezy.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
 • Uczestników imprezy obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.