Wydawnictwa

Rok 1960 | Wiśnicz Nowy, jego przeszłość zabytki i stan dzisiejszy

Wiśnicz Nowy, jego przeszłość zabytki i stan dzisiejszy

Towarzystwo Miłośników Wiśnicza prowadzi działalność wydawniczą. Już na początku swej działalności, TMW postanowiło wydać przewodnik turystyczny po okolicach Wiśnicza. W protokole z zebrania zarządu z dnia 20 lipca 1960 roku czytamy:

„ Pan prof. Sielepin oświadcza, że wspomnianą w odczytanym protokole z poprzedniego zebrania, broszurkę – przewodnik dla wycieczek i turystów, opracuje prof. Fischer w Bochni, z którym tą sprawę ostatecznie uzgodnił.”

Chodziło o wspaniale opracowany przez prof. Stanisława Fischera przewodnik pod tytułem Wiśnicz Nowy, jego przeszłość zabytki i stan dzisiejszy. Publikacja po licznych perturbacjach ukazała się ostatecznie dopiero w roku 1967. Jest już klasykiem w zakresie opracowywania przewodników, lecz wiele straciła na aktualności.

Rok 1990 - 1999 | Wiadomości Wiśnickie

ww1-tmwW 1986 r. dla uczczenia 370 rocznicy nadania Wiśniczowi praw miejskich – została przygotowana do druku gazetka dotycząca początków dziejów Wiśnicza, ważniejszych wydarzeń, sławnych ludzi i historii naszego stowarzyszenia. Nie uzyskano jednak zgody na jej wydanie.

W grudniu 1990 r. ukazał się pierwszy numer miesięcznika informacyjnego Wiadomości Wiśnickie. Była to pierwsza w historii Nowego Wiśnicza gazeta poświęcona tej miejscowości. Twórcami gazety byli Maria Serafińska – Domańska i Mariusz Sadza. Gazeta nie ograniczała się do podawania informacji urzędowych, poruszała całą gamę tematów: społecznych, historycznych, przyrodniczych, a nawet zdrowotnych i wiele, wiele innych.

Na jej łamach ujawnili swoje talenty poetyckie i dziennikarskie liczni mieszkańcy Wiśnicza. Swoje artykuły opublikowało tu kilkadziesiąt osób, w tym także młodzież. Dla wielu były to autentyczne debiuty. Pisali również do gazety naukowcy z krakowskich uczelni.

Do marca 1994 r. wydawcą gazety był Zarząd Gminy Nowy Wiśnicz. Od kwietnia 1994 r. wydawaniem gazety zajęło się TMW. Z uwagi na trudności finansowe w 1999 r. wszelkie uprawnienia dotyczące wydawnictwa „Wiadomości Wiśnickich” przekazano Zarządowi Miasta Nowy Wiśnicz. Wydawanie gazety nie mogło być kontynuowane siłami społecznymi. TMW nie było stać na zorganizowanie profesjonalnej redakcji. Od grudnia 1990 r. do czasu przekazania wydawnictwa zarządowi miasta wydano 96 numerów „Wiadomości Wiśnickich”.

Rok 2010 | 50 lat Towarzystwa Miłośników Wiśnicza

50lat-tmwPublikacja zatytułowana „50 lat Towarzystwa Miłośników Wiśnicza” została wydana w 2010 roku z okazji Jubileuszu 50-tej rocznicy istnienia stowarzyszenia.

Książka zawiera istotne fakty z działalności stowarzyszenia. We wstępie możemy przeczytać o początkach działalności stowarzyszenia, jego społecznej aktywności oraz zadaniach realizowanych przez wszystkie lata istnienia. W publikacji opisana jest cała działalność Miłośników Wiśnicza, począwszy od 1959 roku, ich aktywność kulturowa, gospodarcza, a także tradycje. Oprócz relacji z obchodów jubileuszowych, spotkań towarzyskich, możemy dowiedzieć się więcej o wyróżnieniu „Herkules Wiśnicki” oraz osobach, które do tej pory otrzymały statuetkę Herkulesa. W książce wymienione zostały liczne wystawy organizowane przez Towarzystwo. Przeglądając kolejne strony można obejrzeć zdjęcia, pochodzące ze zbiorów członków Towarzystwa Miłośników Wiśnicza. Fotografie są upamiętnieniem licznych uroczystości, a także wycieczek organizowanych dla uczestników TMW. Zamieszczono również kilka zdjęć okładek „Wiadomości Wiśnickich” – miesięcznika tworzonego od 1990 roku przez Marię Serafińską-Domańską i Mariusza Sadzę. Czytając publikację można dowiedzieć się również o innych działaniach wydawniczych TMW jakimi były m.in. wydanie przewodnika turystycznego po okolicach Wiśnicza, czy książki „Dawny Kościół Karmelitów Bosych w Wiśniczu” Piotra Szlezyngera. Dla zainteresowanych zamieszczono wykaz składu osobowego władz towarzystwa, a także jego członków od 1959 do 2010 roku. Książka liczy ponad 100 stron. Jej redaktorami są: Stanisław Domański, Antoni Juda oraz Waldemar Klasa, a wydawcą – Towarzystwo Miłośników Wiśnicza. Opracowanie ukazało się dzięki wsparciu między innymi Burmistrza Nowego Wiśnicza oraz Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Rok 1963 | Mapa turystyczna powiatu bocheńskiego

Z protokołu z zebrania walnego z dnia 6 października 1963 r. wynika, że Wiśnicki Oddział Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej „sporządził mapę turystyczną powiatu bocheńskiego z osobnym wykresem odcinka Wiśnicza Nowego,... Mapa ta została wykonana przez biura więzienia”. Prawdopodobnie chodziło o mapę planszową umieszczoną w gablocie na rynku w Wiśniczu Nowym.

Rok 1965 | Wspomnienia mojej młodości K. Brodzińskiego

Wspomnienia mojej młodości K. BrodzińskiegoDla uczczenia 150 rocznicy śmierci Kazimierza Brodzińskiego – TMW wydało Wspomnienia mojej młodości K. Brodzińskiego w nakładzie 1000 egzemplarzy. Wyboru tekstów i opracowania redakcyjnego dokonał Adam Wójcik.

Rok 1994 | Plakat reklamujący Nowy Wiśnicz

W 1994 r. wydano plakat reklamujący walory turystyczno – krajoznawcze i kulturalne Nowego Wiśnicza.

Rok 1996 | Plan Nowego Wiśnicza

Plan Nowego Wiśnicza (nieaktualny)W 1996 r. został wydany Plan Nowego Wiśnicza. Autorami wydania byli: Mariusz Sadza, Stanisław Domański, Stanisław Gaworczyk i Waldemar Klasa.

Rok 1997 | Dwór wspaniałość, powaga y rządy Iaśnie Wielmożnego ... Stanisława Lubomirskiego

dwor-lubomirskiego-tmwW 1997 r. z inicjatywy TNW wydano reprint napisanej 300 lat wcześniej przez Stanisława Czernieckiego książki pt. Dwór wspaniałość, powaga y rządy Iaśnie Wielmożnego ... Stanisława Lubomirskiego (Wydawnictwo Columbinum).

Rok 2000 | Dawny Kościół Karmelitów Bosych w Wiśniczu

Dawny Kościół Karmelitów Bosych w WiśniczuW 2000 r. nakładem naszego Towarzystwa została wydana książka Piotra Szlezyngera pt. Dawny Kościół Karmelitów Bosych w Wiśniczu. Opracowanie redakcyjne: Maria Serafińska – Domańska i Stanisław Domański. Publikacja poświęcona jest budynkowi kościoła pokarmelickiego w Wiśniczu, zniszczonego przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Poszerzone wydanie tej książki TMW wznowiło w 2009 r. W książce tej po raz pierwszy zostały zebrane widoki kościoła klasztornego ufundowanego przez Stanisława Lubomirskiego po zwycięstwie pod Chocimiem.