Grupa wokalna

grupawokalna-tmw

Od 2000 roku działa przy TMW Grupa Wokalna. Członkowie grupy zbierają i opracowują pieśni z różnych okresów historycznych, są to pieśni również mało znane i rzadko wykonywane. Pieśni zebrane w okolicznościowych śpiewnikach stanowią oprawę muzyczną dla uroczystości organizowanych przez TMW.

Zbierane są również teksty lokalnych przyśpiewek i piosenek, a następnie opracowywane muzycznie. W roku 2005 i 2006 Grupa Wokalna przygotowała „Kolędę Wiśnicką”, którą przedstawiła na spotkaniach opłatkowych TMW. W 2005 r. Grupa dwukrotnie wystawiła „Kolędę Wiśnicką” w Bochni w Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz dla „Bocheńskich Emerytów i Rencistów”.

„Kolęda Wiśnicka” zawiera teksty tradycyjnych kolęd i pastorałek wraz z zapisem nutowym, śpiewane były one w Wiśniczu i okolicach, a zostały zebrane przez Danutę Dabrowską i Józefa Kortę członków TMW

Trudno wymienić wszystkie występy Grupy Wokalnej należy jednak wspomnieć o „Wspólnym Śpiewaniu” zorganizowanym w dniu 26 marca 2009 r. Wówczas to w sali kina „Szreniawa” w Nowym Wiśniczu, przy akompaniamencie Stanisława Domańskiego śpiewało łącznie ponad 150 mieszkańców Wiśnicza. Konferansjerkę prowadziły: Danuta Dąbrowska i Krystyna Kowalska.

Śpiewniki Towarzystwa Miłośników Wiśnicza

Śpiewniki rozdawane i wspólnie z publicznością wykonujemy zebrane w nich pieśni:

 • Przy ognisku – (2000 r.)
 • Spotkanie przy ognisku - w „Starej Szkole” (2003 r.)
 • Pieśń uszła cało – pieśni z okazji Święta Niepodległości (2005 r.)
 • Piosenki Harcerskie 2006 r.)
 • Piosenki z makatką w tle (2006 r.)
 • W 63 rocznicę bitwy o Monte Cassino (2007 r.)
 • Płonie ognisko (2008 r.)
 • Kolęda Wiśnicka – na spotkania opłatkowe (2005, 2006, 2007, 2008 r.)
 • Gdyby orłem być – piosenki z Kresów (2008 r.)
 • Kilka pieśni rycerskich i dawna piosenka wiśnicka (2009 r.)
 • A gdy pobudka zagra o świcie – z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej (2009r.)
 • Polskie kolędy patriotyczne – w rocznicę wybuchu powstanie styczniowego (2010 r.)
 • Piosenki na spotkanie w „tłusty czwartek” (2010 r.)

Nagrania: