Wykład o parafii w Wiśniczu i kaplicy zamkowej

W piątek 6 października 2023 r. w sali widowiskowej MOK w Nowym Wiśniczu (dawne kino „Szreniawa”) odbył się wykład dr. Stanisława Kłosowskiego, który przedstawił temat „Erekcja i uposażenie parafii i kaplicy zamkowej w Nowym Mieście Wiśniczu w oparciu o dokumenty archiwalne wydobyte z szuflad zamkowych”. Organizatorem spotkania z cyklu „Wiśnicz jakiego nie znamy” było Towarzystwo Miłośników Wiśnicza.

Dr Stanisław Kłosowski zaprezentował kopie oryginalnych dokumentów dotyczących erygowania i uposażenia parafii w Nowym Wiśniczu, a także zamkowej kaplicy, które były do tej pory nieznane.

Jak okazało się część archiwum m.in. rodu Lubomirskich, w tym najcenniejsze pergaminy i rękopisy, zostały przekazane jakiś czas temu Zamkowi Królewskiemu w Warszawie w wieczny depozyt przez znanego kolekcjonera dr. Tomasza Niewodniczańskiego, który nabył je na jednej z międzynarodowych aukcji po śmierci ich ostatnich właścicieli.

Jednym z dokumentów był oryginał aktu erygacji podpisany przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego, a także inne dokumenty dotyczące m.in. uposażenia tejże parafii napisane przez właściciela miasta i zamku Stanisława Lubomirskiego w 1620 roku.

Na zakończenie Stanisław Kłosowski przekazał replikę dokumentu utworzenia parafii na ręce obecnego proboszcza ks. prałata Krzysztofa Wąchały.

Spotkanie zorganizowane przez TMW w ramach zadania współfinansowanego przez Powiat Bocheński.