Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2021

W dniu 4 września 2021 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury (dawne kino Szreniawa) odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Wiśnicza XVI kadencji, która obejmowała lata 2016 – 2021.

W skład zarządu XVI kadencji wchodzili:

 • DOMAŃSKI STANISŁAW – Prezes
 • IRZYKOWSKI MICHAŁ – Wiceprezes
 • KLASA WALDEMAR – Sekretarz
 • KLASA BARBARA – Skarbnik
 • DĄBROWSKA DANUTA – Członek Zarządu
 • śp. JUDA ANTONI – Członek Zarządu do 2020
 • KRAKOWSKI WALDEMAR – Członek Zarządu
 • ROJEK KAZIMIERZ – Członek Zarządu
 • ŚWIĄTEK ANNA – Członek Zarządu

 

Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności TMW w latach 2016-2021 oraz sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej.

Następnie dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na XVII kadencję.

Po ukonstytuowaniu się, Zarząd TMW prezentuje się w składzie:

 • JONAK-ROJEK KLAUDIA – Prezes
 • IRZYKOWSKI MICHAŁ – Wiceprezes
 • DEJNAK HENRYK – Sekretarz
 • ŚWIĄTEK ANNA – Skarbnik
 • CYRANKIEWICZ MARZENA – Członek Zarządu
 • KRAKOWSKI WALDEMAR – Członek Zarządu
 • ŁACNY JERZY – Członek Zarządu
 • ODRZYWAŁEK AGNIESZKA – Członek Zarządu
 • ZAGRODZKI MARCIN – Członek Zarządu

Prezentacja multimedialna do sprawozdania z działalności Zarządu TMW w latach 2016-2021:
Prezentacja multimedialna do sprawozdania TMW 2016-2021

Wszystkie materiały oraz inicjatywy podejmowane w ubiegłej kadencji do zapoznania się na naszej stronie.