Badania TMW przy Zamku w Wiśniczu

Informujemy, że Towarzystwo Miłośników Wiśnicza uzyskało zgodę Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie powierzchniowych badań na terenie działki Skarbu Państwa w m. Stary Wiśnicz, na której zlokalizowany jest Zamek w Wiśniczu, z wyłączeniem dziedzińca wewnętrznego. Badania rozpoczną się od 1 maja 2024 r. i potrwają do końca roku.

O wynikach badań poinformujemy w osobnym artykule.

 

O wydanym pozwoleniu zostają także powiadomieni KPP w Bochni, oraz Dyrekcja Zamku w Wiśniczu.