161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W dniu 21 stycznia 2024 r. o godzinie 10:00 członkowie Towarzystwa Miłośników Wiśnicza wraz z prezes Klaudią Jonak Rojek, wiceprezesem Michałem Irzykowskim zgodnie z wieloletnią tradycją spotkali się pod krzyżem powstańczym, aby uczcić 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Prezes Klaudia Jonak Rojek w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim za obecność oraz Panom: stolarzowi Grzegorzowi Kośmider, wiceprezesowi TMW Michałowi Irzykowskiemu, członkowi TMW Andrzejowi Rojkowi za renowację krzyża na przełomie 2022 i 2023 roku.

Następnie po modlitwie głos zabrała historyk Renata Jonak, która przypomniała historię powstania krzyża jako pamiątki krwawych wydarzeń, które rozegrały się w 1861 roku w Warszawie oraz o miejscu zbornym uczestników, którzy w 1863 roku wyruszyli spod tego krzyża do powstania. Zwróciła również uwagę na szczególną rolę rodziny Giebułtowskich i Serafińskich w organizacji życia patriotycznego w Wiśniczu w czasie zaborów, a także w mobilizacji młodzieży do powstania oraz organizacji broni, amunicji i żywności. Bogatym źródłem informacji na ten temat są pamiętniki Stanisławy Serafińskiej, a także pamiętniki Wiktora Hostynka – nauczyciela i kierownika szkoły w Wiśniczu, honorowego obywatela naszego miasta. Współcześnie badaniami źródłowymi na temat Powstania Styczniowego zajmowała się Pani Janina Kęsek – historyk, emerytowany pracownik Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.