Zebranie ogólne i sprawozdanie z działalności TMW za 2018 rok

23 lutego 2019 r. (sobota) o godz. 16.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury (kino „Szreniawa”) odbyło się Zebranie Ogólne członków Towarzystwa Miłośników Wiśnicza.

Po otwarciu zebrania nastąpiło wręczenie legitymacji nowym członkom TMW. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie z działalności TMW za rok 2018 oraz informacja o planach na rok 2019.

Na zakończenie wyświetlony został archiwalny film z promocji książki „Zamek w Wiśniczu” prof. Alfreda Majewskiego, która odbyła się 29 maja 1992 roku na zamku w Wiśniczu.

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności TMW za rok 2018.

http://wisniczanie.pl/wp-content/uploads/2019/03/sprawozdanie-TMW-za-2018.pdf