Wykład z okazji 400-lecia zwycięstwa pod Chocimiem

Chocim Wiśnicz obraz Chocimia30 Listopada 2021r. o godz. 18.30 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, w dawnym kinie ” Szreniawa” w Nowym Wiśniczu, odbył się wykład dr Piotra Wierzbickiego zatytułowany: ” Bitwa Chocimska 1621 roku, a Wiśnicz i jej tematyka w dokumentach z Archiwum Spiskiego w Lewoczy”.

Organizatorem spotkania było Towarzystwo Miłośników Wiśnicza. Prezes Towarzystwa Klaudia Jonak-Rojek podkreśliła przedstawiając dr Piotra Wierzbickiego, że rok 2021, był szczególnym z uwagi  m.in. na okrągłą rocznicę Bitwy pod Chocimiem z udziałem Stanisława Lubomirskiego i jego wielką rolę jaką odegrał w tym zwycięstwie. Karierę wojskową rozpoczął pod Smoleńskiem w 1609 roku, ale dopiero zwycięstwo pod Chocimiem w październiku 1621 roku przyniosło mu rozgłos, gdzie jako regimentarz koronny z nominacji Sejmu i Zygmunta III Wazy był przydany do pomocy sprawującemu dowództwo nad armią polsko-litewską hetmanowi wielkiemu litewskiemu Janowi Karolowi Chodkiewiczowi. Po śmierci hetmana Chodkiewicza, cały ciężar poprowadzenia dalszych działań wojennych przypadł Stanisławowi Lubomirskiemu, który wykazał się talentem wojskowym, dobrą strategią, co doprowadziło do podpisania traktatu pokojowego.

Warto zaznaczyć, że dokumenty dotyczące Lubomirskich w wyniku wymarcia linii wiśnickiej, podziału dóbr, pożaru zamku w 1831 roku uległy zniszczeniu lub rozproszeniu. Dziś znajdują się nie tylko w kraju, ale też za granicą. Dr Piotr Wierzbicki jest naukowcem, który od wielu lat zajmuje się kwerendami źródłowymi badając różne tematy historyczne w archiwach polskich i zagranicznych. W trakcie swych prac natrafił na różne dokumenty dotyczące Lubomirskich i samego Stanisława Lubomirskiego oraz bitwy po Chocimiem. Archiwalia te zostały omówione i zaprezentowane podczas wykładu. Towarzystwo Miłośników Wiśnicza dziękuje dr Piotrowi Wierzbickiemu, za wnikliwie przedstawienie przyczyny wybuchu wojny pod Chocimiem, a także jej przebiegu i znaczenia zwycięstwa dla Rzeczpospolitej i samego miasta Wiśnicza.

Na zakończenie wiceprezes TMW Michał Irzykowski, pogratulował merytorycznego wykładu i podziękował za przedstawienie Wiśniczanom historii miejscowości, o tak wielkiej Historii.