Spotkanie z okazji 40-lecia Koryznówki

” Zachowujmy więc pamięć o czasie minionym,
jest on równie interesujący,
jak ten, który przeżywamy (…)”

29 grudnia 2021 roku o godzinie 1800 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wiśnicza odbyło się spotkanie z kustoszem Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” Marią Serafińską Domańską oraz z wieloletnim pracownikiem muzeum Agnieszką Opiołą.

W 2021 roku muzeum obchodziło jubileusz 40-lecia działalności. W czasie spotkania przedstawiono film z działalności muzeum, z komentarzem merytorycznym Pani Marii Serafińskiej Domańskiej i Pani Agnieszki Opioły. Pani Maria Serafińska Domańska wraz z mężem Stanisławem Domańskim podjęła się trudnego dzieła renowacji dworku w latach 1975-1980 roku angażując początkowo swoje skromne środki, a od 1979 roku uzyskując bezzwrotny kredyt od Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz pomoc prof. Alfreda Majewskiego, który skierował do pracy ekipę odbudowującą wiśnicki zamek.

Grupowe zdjęcie pod Koryznówką podczas uroczystości 40-lecia funkcjonowania
Grupowe zdjęcie pod Koryznówką podczas uroczystości 40-lecia funkcjonowania

17 maja 1981 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Pamiątek po Janie Matejce – Koryznówka. W początkowym okresie muzeum funkcjonowało jako placówka podległa Gminnemu Ośrodkowi Kultury, a od 1985 roku działa  jako Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Należy podkreślić , że działalność kulturalna Koryznówki promieniuje już od momentu wybudowania dworku ok. 1864 roku przez Leonarda Serafińskiego. Leonard Serafiński był prawnikiem. Pełnił ważne, odpowiedzialne funkcje- zarządcy dóbr rodu Potockich, notariusza i sędziego w Wiśniczu i w Bochni, należał również do organizacji niepodległościowej utworzonej w Wiśniczu i w Bochni w 1861 roku zwanej Ławą Powstańczą. Rodzina Serafińskich obdarzona była różnymi zdolnościami. Warto wspomnieć o Stanisławie Serafińskiej mającej zdolności literackie. Była m.in. autorką wspomnień o Janie Matejce. Od wczesnej młodości pisała pamiętniki, dzięki którym możemy dowiedzieć się jak wyglądało życie codzienne mieszkańców Koryznówki, poznać wiele wydarzeń z życia Jana Matejki.

Koryznówka jest miejscem wyjątkowym, gdyż ani czas zaborów, ani wojny XX wieku, ani też trudne czasy PRL-u nie skłoniły właścicieli do porzucenia rodzinnego miejsca. Jest też przykładem polskiego dworku, gdzie pielęgnowano uczucia patriotyczne, poczucie więzi z ojczyzną, odpowiedzialność za własny dom, ale również za kraj.

Państwo Maria i Stanisław Domańscy również pielęgnują te wartości i od 40 lat udostępniają wnętrza części swojego domu, eksponując przede wszystkim pamiątki po jednym z najwybitniejszych polskich malarzy Janie Matejce. W dworku Państwa Serafińskich w czasie II wojny światowej, po ucieczce z obozu w Auschwitz ukrywał sie jeden z najdzielniejszych bohaterów polskiego podziemia – rotmistrz Witold Pilecki. Do wyjątkowych postaci związanych z Koryznówką należał również Tomasz Serafiński ps. „Lisola” zastępca placówki AK w Wiśniczu.

Towarzystwo Miłośników Wiśnicza gratuluje Państwu Marii i Stanisławowi Domańskiemu pięknego jubileuszu oraz wyraża słowa uznania za pielęgnowanie dziedzictwa wielu pokoleń mieszkańców tego niezwykłego miejsca jakim jest Koryznówka oraz życzy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

prezes Towarzystwa Miłośników Wiśnicza
Klaudia Jonak-Rojek