Świąteczne spotkanie opłatkowe 2016

15 grudnia 2016r. w Restauracji „Hetmańska” odbyło się spotkanie opłatkowe Towarzystwa Miłośników Wiśnicza, na które zaproszono wszystkich członków stowarzyszenia ale również gości tj. Burmistrza Nowego Wiśnicza, Przewodniczącego Rady Miejskiej, przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Proboszcza Parafii w Nowym Wiśniczu, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu oraz przedstawicieli i członków Klubu Seniora z Nowego Wiśnicza.

Spotkanie rozpoczął Prezes Stanisław Domański, który przywitał gości oraz przekazał wszystkim najlepsze życzenia w imieniu Towarzystwa Miłośników Wiśnicza. Kolejno głos zabrali zaproszeni goście tj. Burmistrz Nowego Wiśnicza – Pani Małgorzata Więckowska, Przedstawiciel Zarządu Głównego SBiMZB oraz Proboszcz wiśnickiej parafii – ks. Krzysztof Wąchała, który poprowadził modlitwę. Uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia po czym przystąpili do wspólnego poczęstunku. Czas umilał śpiew kolęd w wykonaniu Kariny Banaś z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu. Spotkanie było także okazją do wspólnego kolędowania z przygotowanego na tę okazję repertuaru, któremu akompaniował Stanisław Domański. W spotkaniu opłatkowym wzięło udział 55 osób.


fot. Michał Irzykowski