XXV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

SM059

2 kwietnia 2016 r. w Domu Bochniaków odbył się XXV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Na Zjazd przybyli delegaci również z Towarzystwa Miłośników Wiśnicza.

XXV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia przyznał członkostwo honorowe osobom z Nowego Wiśnicza tj. Marii Serafińskiej-Domańskiej, dyrektorowi Muzeum Pamiątek po Janie Matejce na Koryznówce w Nowym Wiśniczu oraz Józefowi Korcie z Towarzystwa Miłośników Wiśnicza.

Stanisław Domański w imieniu Towarzystwa Miłośników Wiśnicza przedstawił w skrócie sprawozdanie z działalności za okres poprzedniej kadencji.

Wybrane zostały także nowe władze SBiMZB w składzie:

Zarząd Główny: Stanisław Kobiela, Jan Paluch, Ewelina Mroczek, Jarosław Przybyło, Grażyna Adamiec, Stanisław Broszkiewicz, Józef Mączka, Marek Chmiel, Dorota Korta, Stanisław Mróz, Mariusz Rudnik,  Danuta Dąbrowska, Stanisław Domański, Zofia Sitko,  Felicja Wieczorek.

Komisja Rewizyjna:
Anna Rakoczy, Grażyna Misiaszek, Waldemar Krakowski, Anna Londo, Danuta Wrześniak.

Główny Sąd Koleżeński:
Irena Bieniek, Andrzej Migdał, Maria Kiełbińska.

fot. Arch. SBiMZB / Stanisław Mróz