Zespół Czerwone Maki w odwiedzinach w Wiśniczu

4 października 2003r. Towarzysto Miłośników Wiśnicza odwiedził zaprzyjaźniony zespół Czerwone Maki z Litwy. Zespół powstał w 1989 r., tuż po założeniu w Jawniunach pierwszego koła Związku Polaków na Litwie.