Żegnamy Henryka Cyrankiewicza

Z żalem i głębokim smutkiem
żegnamy

Śp.
Henryka Cyrankiewicza

naszego kolegę zmarłego 11 września 2017 roku.
Był członkiem Towarzystwa Miłośników Wiśnicza od 2003 roku.
Mimo tragicznych przeżyć w dzieciństwie, gdy cudem przeżył rzeź wołyńską – został
człowiekiem przyjaznym, życzliwym i niezwykle ciepłym.
Takim pozostanie w naszej pamięci.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 16 września 2017r. o godz. 11.00 w Kaplicy Cmentarnej pw. Chrystusa Zmartwychwstałego na cmentarzu komunalnym w Nowym Wiśniczu.