Wiśnicz w Bochni, Bochnia w Wiśniczu – spotkanie z Janem Flaszą

W piątek, 14 czerwca 2019r. w sali widowiskowej MOK (kino Szreniawa) odbyło się spotkanie z Janem Flaszą – Dyrektorem Muzeum im. St. Fischera w Bochni w ramach cyklu spotkań „Wiśnicz jakiego nie znamy”.

Wiśnicz i Bochnia to dwa jedyne miasta w Powiecie Bocheńskim. Ich bliskość oraz związki historyczno-kulturalne łączą te dwa ośrodki już od ponad 400-lat, od założenia miasta Wiśnicza. Owocem tych związków są liczne archiwalia dotyczące miasta Wiśnicz, które Muzeum im. St. Fischera w Bochni gromadzi i eksponuje od 60 lat. Nie wszystkie jednak gromadzone przedmioty były eksponowane ze względu na różnorodność i ilość. Towarzystwo Miłośników Wiśnicza zwróciło się z prośbą do wieloletniego Dyrektora muzeum p. Jana Flaszy o zapoznanie ze zbiorami związanymi z Wiśniczem.

Wiśnicz zawsze przyciągał swoją historią i urokiem, co było inspiracją dla twórców i artystów, których prace również znajdują się w zbiorach bocheńskiego muzeum.

Opowieści Jana Flaszy były ilustrowane slidami. Mieliśmy okazję zobaczyć m.in.: książki ze zbiorów Piotra Kmity, fotografie i kartki pocztowe z końca XIX i początku XX wieku przedstawiające ówczesny obraz Wiśnicza, dzieła sztuki twórców okresu międzywojennego i prace uczniów utworzonego po II wojnie światowej Liceum Plastycznego. Szczególnie interesujące były prace tworzone pod kierunkiem wybitnych artystów, wykonane w różnych technikach a szczególnie Legendy Wiśnickie malowane na szkle. Usłyszeliśmy także o zasłużonych postaciach dla obu naszych miejscowości.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. Organizatorem spotkania jest Towarzystwo Miłośników Wiśnicza oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu i Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Nowy Wiśnicz.

Fragmenty relacji ze spotkania poniżej.