Wiśnicki weekend brydżowy w Zamku w Wiśniczu

W dniach 27-28 czerwca 2015r. (sobota, niedziela) na Sali Rycerskiej Zamku w Wiśniczu odbywały się rozgrywki w ramach Turnieju Brydża Sportowego zorganizowanego przez i o puchar Burmistrza Nowego Wiśnicza, Towarzystwo Miłośników Wiśnicza, Dyrekcję Zamku w Wiśniczu oraz Małopolski Związek Brydża Sportowego. Turniej o puchar burmistrza zgromadził pasjonatów brydża m.in. z województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Starostę Bocheńskiego – Ludwika Węgrzyna, Radnego Powiatowego – Krzysztofa Kołodziejczyka, Augustyna Anioła, firmę Gold Drop oraz Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Organizatorzy dziękują uczestnikom i sponsorom.

Pełne wyniki turnieju na stronie http://mzbs.pl/news/5527

fot. Arch UM w NW/Michał Irzykowski