V Rajd Konny trasą ucieczki rtm. Witolda Pileckiego