TMW pomaga Ukrainie

Towarzystwo Miłośników Wiśnicza włączyło się w pomoc dla Ukrainy.

Z inicjatywy Prezes Klaudii Jonak-Rojek, Zarząd TMW włączył się w zorganizowanie zbiórki żywności oraz materiałów pierwszej potrzeby dla Ukrainy.

Szczególne podziękowania dla kolegów Pawła i Piora Rudek, którzy dostarczyli dary do potrzebujących.

Przede wszystkim dziękujemy darczyńcom za okazane serce i dary, które wspierają Tych, obecnie najbardziej potrzebujących.