Śladem rodu Gryfitów w Chronowie

W piękny letni dzień, 8 września 2016r. członkowie Towarzystwa Miłośników Wiśnicza udali się na wycieczkę do sąsiedniego Chronowa.

Około godz. 14.00 kolumna samochodów dotarła pod zabytkowy kościół pw. Ducha Świętego, gdzie ks. Proboszcz wraz z Waldemarem Klasą naświetlili uczestnikom wycieczki historię kościoła, która nierozerwalnie wiąże się z historią tej pięknej miejscowości. Następnie uczestnicy wycieczki udali się na skałki chronowskie,  tzw. „Diabelskie Skałki”, których historia sięga czasów pogańskich o czym mówią pozostawione na nich ślady tamtej „epoki”. Kolejny raz Pan Waldemar Klasa bogato przedstawił nam historię tego miejsca.

Na zakończenie krajoznawczej wycieczki, skupionej na dziedzictwie ziemi wiśnickiej, zorganizowaliśmy ognisko integracyjne tuż obok świetlicy wiejskiej w Leksandrowej.