Podsumowanie I Wiśnickiej Kwesty Cmentarnej

W miniony weekend 30-31 października odbyła się na cmentarzu komunalnym w Nowym Wiśniczu pierwsza kwesta cmentarna zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Wiśnicza oddział Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Celem kwestowania było zebranie środków na zabezpieczenie i renowację najstarszych nagrobków, które nie mają już swoich opiekunów.

Cmentarz w Nowym Wiśniczu został założony w 1784 roku na mocy Dekretu Józefa II Habsburga nakazującego dokonywanie pochówków zmarłych poza obrębem miast, co w praktyce oznaczało zakaz dalszych pogrzebów na cmentarzach przykościelnych. Na cmentarzu w Nowym Wiśniczu jest wiele pięknych, starych nagrobków, które pilnie potrzebują renowacji. Dlatego też postanowiono przykładem innych miast zainicjować kwestę, która spotkała się z pozytywnym odzewem zarówno ze strony kwestujących jak i osób, które postanowiły wesprzeć szczytny cel.

W kweście wzięli udział członkowie Towarzystwa Miłośników Wiśnicza, SRH ”Najemnicy Bocheńscy”, młodzież Liceum Plastycznego oraz młodzież Liceum Ogólnokształcącego.

Zebrano łącznie 5 255,49 zł oraz 12 euro.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również pierwszy „Spacer Pamięci” zorganizowany z okazji 62 rocznicy działalności Towarzystwa Miłośników Wiśnicza. Rozpoczął się 30 października o godz. 13:45 powitaniem przez prezes Towarzystwa Miłośników Wiśnicza Klaudię Jonak-Rojek oraz modlitwą pod przewodnictwem ks. Proboszcza Krzysztofa Wąchały – za wszystkich spoczywających na cmentarzu komunalnym w Nowym Wiśniczu. Dalej spacer poprowadziła Renata Jonak opowiadając o najstarszych członkach Towarzystwa Miłośników Wisnicza spoczywających na cmentarzu.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Wiśnicza serdecznie dziękuje Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej za patronat i wsparcie merytoryczne w organizowaniu kwesty. Bardzo dziękujemy Pani Burmistrz Małgorzacie Więckowskiej za wyrażenie zgody na przeprowadzenie kwesty na cmentarzu komunalnym w Nowym Wiśniczu oraz ks. proboszczowi Krzysztofowi Wąchale za wsparcie duchowe i modlitwę.