Odsłonięcie tablicy Pomnika Historii Wiśnicza

W niedzielę, 5 czerwca 2022r. Towarzystwo Miłośników Wiśnicza wzięło udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na ratuszu wiśnickim, honorującym akt nadania Pomnika Historii dla Miasta Nowego Wiśnicza z tytułu wpisania naszego miasta do zespołu arhitektoniczno-krajobrazowego RP (maj 2020r.) Rozporządzenie zostało podpisane przez Prezydenta Rzecz Pospolitej z dniem 20 kwietnia 2020 roku , które weszło w życie z dniem 13 maja.

Uroczystość odbyła się przy Ratuszu w Nowym Wiśniczu, nawiązując do  406 rocznicy lokacji miasta Nowego Wiśnicza, która miała miejsce w 1616 roku. Podczas uroczystości zostały wygłoszone krótkie przemówienia oraz odsłonięto tablicę pamiątkową z tej okazji, której autorem jest prof. Czesław Dźwigaj. Obecni z ramienia TMW tj. Klaudia Jonak-Rojek oraz Michał Irzykowski złożyli w imieniu Towarzystwa Miłośników Wiśnicza gratulacje z tej okazji dla obecnych na uroczystości.