Nadzwyczajny Walny Zjazd SBiMZB

25 listopada 2017 r. członkowie TMW uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, który miał miejsce w Domu Bochniaków, ul. Rynek 2 w Bochni.

Celem zjazdu był wybór członka do składu Zarządu Głównego w miejsce śp. Józefa Mączki. Na wakujące miejsce podczas głosowania tajnego wybrano kol. Bogdana Dźwigaja. Przedmiotem zjazdu było również dokonanie zmian w statucie, dostosowując statut do nowej ustawy o stowarzyszeniach. Przewodniczącym Zjazdu był kol. Michał Irzykowski a sekretarzem Zjazdu kol. Grażyna Adamiec.

fot. SBiMZB / Stanisław Mróz