232. Rocznica Konstytucji 3 Maja

W 1994 r. z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszy raz po 163 latach od pożaru zamku, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wiśnicza odprawiona została uroczysta Msza św. w kaplicy zamkowej. A rok później, po raz pierwszy wręczono podczas uroczystej Mszy św. wyróżnienia za pracę społeczną, ustanowione przez Towarzystwo Miłośników Wiśnicza, noszące nazwę ” Herkules Wiśnicki”.
Kaplica Zamkowa to miejsce szczególne dla historii Nowego Wiśnicza, pomimo zniszczeń bez wątpienia zachowała swoje piękno. W kaplicy tej modlili się: królowie polscy w 1633 roku król Władysław IV, w 1646 roku król Władysław IV wraz z małżonką królową Marią Ludwiką, w 1648 roku królewicz Jan Kazimierz.
3 maja br. również, zgodnie z wieloletnią tradycją spotkaliśmy się na Mszy św. w Kaplicy Zamkowej z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz przekazania relikwii św. Floriana strażakom z naszego terenu. W 1998 roku Straż Pożarna została z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wiśnicza uhonorowana w kaplicy zamkowej „Herkulesem Wiśnickim” za działalność społeczną na rzecz ziemi wiśnickiej.
Po Mszy św. głos zabrała Pani Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska oraz Prezes Towarzystwa Miłośników Wiśnicza Klaudia Jonak Rojek, która podziękowała zebranym za obecność oraz złożyła życzenia strażakom w przededniu ich święta.
W imieniu Towarzystwa Miłośników Wiśnicza składamy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości 3 maja:
 • Parafii Nowy Wiśnicz z ks. prałatem Krzysztofem Wąchałą;
 • ojcu Antoniemu Zabawskiemu za wygłoszoną Homilię;
 • ks. wikariuszowi Konradowi Dziedzicowi
 • Gminie Nowy Wiśnicz z Panią Burmistrz Małgorzatą Więckowską i Przewodniczącemu Miejskiej Rady Panu Marcinowi Korcie;
 • Chórowi Canon z dyrygentką Panią Katarzyną Adamczyk;
 • Jakubowi Adamczykowi za wykonanie nagłośnienia uroczystości;
 • Orkiestrze Dętej OSP Stary Wiśnicz z kapelmistrzem Krzysztofem Wołowcem;
 • organiście Wiśnickiej Parafii Panu Krzysztofowi Ożóg;
 • kościelnemu Panu Pawłowi Janiszowi;
 • Dyrekcji Zamku w Wiśniczu Panu Piotrowi Pyziakowi;
 • Miejskiemu Ośrodkowi Kultury- dyrektorowi Leszkowi Marszałkowi, Pani Bernadettcie Błoniarz;
 • kol. Mirkowi Laszkowskiemu za dokumentację fotograficzną;
 • Zarządowi i członkom Towarzystwa Miłośników Wiśnicza oraz wolontariuszom;
 • wszystkim mieszkańcom Gminy Nowy Wiśnicz przybyłym na uroczystość.