ZARZĄD TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW WIŚNICZA | KADENCJA 2021 - aktualnie

Nazwisko i imię Funkcja
ROJEK-JONAK KLAUDIA Prezes
IRZYKOWSKI MICHAŁ Wiceprezes
DEJNAK HENRYK Sekretarz
ŚWIĄTEK ANNA Skarbnik
CYRANKIEWICZ MARZENA Członek Zarządu
KRAKOWSKI WALDEMAR Członek Zarządu
ŁACNY JERZY Członek Zarządu
ODRZYWAŁEK AGNIESZKA Członek Zarządu
ZAGRODZKI MARCIN Członek Zarządu