O projekcie

Towarzystwo Miłośników Wiśnicza zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w ośmiu cyklicznych spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki dotyczących Nowego Wiśnicza.

Wykłady adresowane są w szczególności do młodzieży oraz osób pragnących poszerzyć swą wiedzę na temat Wiśnicza i regionu. Prelegenci to osoby, które dysponują różnorodną bogatą wiedzą na tematy związane z Wiśniczem. Są to m.in. historycy, znawcy sztuki, architektury, muzealnicy, pasjonaci. Wykładom będą towarzyszyć prezentacje multimedialne dotyczące poszczególnych tematów.

Spotkania odbywają się w Sali Widowiskowej MOK (dawne kino „Szreniawa”). Po prelekcjach każdy może wziąć udział w panelu dyskusyjnym, gdzie będzie można zadać pytania prowadzącemu. Cykl wpisuje się w zakończenie rocznych obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Harmonogram i terminy spotkań

Organizatorzy

Organizatorem spotkań jest Towarzystwo Miłośników Wiśnicza - Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu.

Zadanie realizowane jest pod patronatem Burmistrza Nowego Wiśnicza współfinansowane przez Gminę Nowy Wiśnicz w ramach projektu w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na rok 2019.

Miejsca spotkań

Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu
(dawne kino "Szreniawa"), Rynek 38 oraz piwnice Ratusza Miejskiego w Nowym Wiśniczu.