Towarzystwo Miłośników Wiśnicza

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej Oddział Nowy Wiśnicz

Adres:
Zamek w Wiśniczu
32-720 Nowy Wiśnicz
skr. poczt. 15
e-mail: biuro@wisniczanie.pl

Spotykamy się :
Piwnice Ratusza Miejskiego
32-720 Nowy Wiśnicz
w środy w godz. 18.00 - 19.00

NIP: 868-14-14-579
REGON: 00081431700024

Michał Irzykowski
tel. 661 435 545